Ikke kategoriseret

kan ses som en

og digitale medier.25 De to forfattere belyser generationen efter samme princip som Gallup Kompas’
inddeling af befolkningen i segmenter efter samme holdninger, værdier og livsstil. Jeg vil derfor belyse

den digitale generation som et segment, der kan ses som en særskilt tilføjelse til de ni tidligere skitse-
rede segmenter eller som en udvidelse af de tre eksisterende segmenter, der aldersmæssigt og hvis

internetvaner (ifølge Kulturministeriets rapport) også vil tilhøre den digitale generation:

Den digitale generation

 Unge under 33 år
 søger mulighed for at lære
 søger nye udfordrende oplevelser

 værdsætter at lave noget meningsfuldt: eksempelvis ved at brugerens viden, interesser og overbevis-
ninger imødekommes

 vil interagere og samarbejde med andre: enten dem brugeren kommer med, museets ansatte eller
andre brugere. Disse vil kunne bidrage med supplerende viden og facilitere bedre forståelse, læring og
meningsdannelse
 vil føle sig tilpas i de omgivelser man befinder sig i: brugeren ved, hvad der forventes
 vil kunne deltage aktivt: eksempelvis ved at brugeren kan vælge og bidrage med innovative inputs
 vil have indfriet motivation og forventninger
 ønsker veldesignede udstillinger og genstande, der fanger opmærksomheden: eksempelvis ved
hjælp af interaktive multimedier og visuelle præsentationer frem for tekst
 ønsker mulighed for at ”lagre” museumsoplevelsen bagefter: eksempelvis ved hjælp af multimedier,
hvor brugeren kan bidrage med sin egen oplevelse af besøget gennem kommentarer eller billeder

 værdsætter for leg og underholdning: eksempelvis gennem spil eller andre brugerinddragende aktivi-
teter

 værdsætter at museet har en velkommende og åben profil
 vil kunne tilpasse og navigere i oplevelsen efter personlige behov
 søger anerkendelse og tilfredstillelse

25 Prensky fastsætter 1991 som skellet, hvor The Digital Immigrants afløses af The Digital Natives. Tapscott skelner mellem
flere generationer og fastsætter Net Generation fra 1977-1997 og den næste Generation Next til 1998 og frem. Jeg har valgt at
benytte Tapscotts skel fra 1977, men i stedet for at skelne mellem to unge generationer, benytter jeg den digitale generation
som en paraplybetegnelse, hvoraf de sidst ankomne i generationen så kan betegnes som mere ’digital indfødte’ end de først
fødte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *