holdninger til informationen

Categories:

Her skelner Shannon og Weaver mellem teknisk støj som tekniske forstyrrelser i eksempelvis lyd- og billedsignaler (støj i telefonforbindelsen, sne på tvskærmen, blækklatter på teksten m.v.) og semantisk støj som mentale forstyrrelser i A og B’s informationstransmission, hvilket kan have at gøre med identitets- og fortolkningsmæssige forhold; det kan være forskellige holdninger til informationen, at opmærksomheden bliver distraheret, at personerne har forskellige vidensniveauer, erfaringer, fordomme, kommunikationsevner, kulturelle baggrunde osv. (Shannon, C. & Weaver, W., 1949, p.4). Shannon og Weaver definerer kommunikation som alle de processer, hvor én person eller mekanisme påvirker en anden person eller mekanisme – hvilket kan sidestilles med den beskrivelse af kommunikation som McQuail og Windahls kalder ”an action on others” (Op.cit. p.3). I relation til Shannon og Weavers definition vil man ifølge forfatterne støde på tre niveauer af kommunikative problemer, som afføder følgende spørgsmål A. (technical problem): How accurately can the symbols of communication be transmitted? B. (semantic problem): How precisely do the transmitted symbols convey the desired meaning? C. (effectiveness problem): How effectively does the received meaning affect conduct in the desired way? (Shannon, C. & Weaver, W., 1949, p.4) Shannon og Weavers kommunikationsmodel er udviklet ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt til at besvare spørgsmål på niveau A, altså hvordan man bedst kan designe et kommunikationssystem, der med akkuratesse og effektivitet kan transmittere kommunikation fra A til B. Men niveauerne skal ifølge forfatterne forstås som indbyrdes relaterede, idet et problem på niveau A i princippet vil medføre problemer på de to andre niveauer.

Niveau B og C beskæftiger sig ifølge Shannon og Weaver med de mere filosofiske forhold omkring kommunikation, hvilket kan være den tidligere nævnte semantiske støj, som de dog ikke selv forholder sig yderligere til, men understreger, at pointen i at studere kommunikation på alle tre niveauer er den samme, nemlig at forstå, hvordan man kan effektivisere en kommunikationsproces (Op.cit. p.6). Kommunikationssystemet har en præskriptiv karakter, der lidt forenklet kan beskrives som en proces, hvor afsender påvirker modtagers adfærd eller sindstilstand. Hvis beskedens effekt er anderledes eller mindre end intenderet, er der tale om kommunikationsbrist og i så fald kan man undersøge, hvor i forløbet fejlen opstod (Fiske, J., 1982, p.2). Denne forståelse af kommunikation som en lineær informationsoverførsel til en passiv modtager har samme træk som den velkendte behavioristiske forståelse af den menneskelige adfærd som reaktioner på ydre stimuli, de såkaldte stimulus-respons mønstre, som modellen nedenfor illustrerer S R (Hansen, Tia, Holgersen, Sven-Erik & Klausen, Tove, 1998, p.23). Black Box Den digitale generation på museum 31 Shannon og Weavers kommunikationssystem er konstrueret på samme måde, blot til at beskrive kommunikation som en simpel påvirkning fra en afsender og en dertil knyttet reaktion hos modtager. I begge modeller frasorteres de indre kognitive processer, for at kunne observere den ydre adfærd alene. Stimulus-responsmodellen skildrer den kognitive tilstand som en ”Black Box”, fordi denne ikke kan observeres direkte og ”objektivt”. Shannon og Weaver afskriver ikke på samme måde de kognitive fænomener, men tilføjer i stedet elementerne teknisk støj og semantisk støj, som kan forstyrre effektiviteten i afsenders informationsoverførsel til modtager.

Weavers kommunikationsforskning er blevet

Categories:

Shannon og Weavers kommunikationsforskning er blevet karakteriseret som en transmissions-tilgang til kommunikation på grund af behandlingen af information som en neutral og objektiv størrelse, der kan besiddes, transmitteres og modtages (Carey, J. W. 1988; McQuail, D. & Windahl, S. 1982; Askehave, I. & Norlyk, B. 2006). Over for den står den modsatte tilgang, nemlig kommunikation som interaktion, der, som ordet indikerer, favner en opfattelse af kommunikation som en gensidig relation mellem agerende (af det latinske agens = handlende) parter (Askehave, I. & Norlyk, B. 2006, p.38-41). Overordnet kan kommunikationsforskningen inddeles i disse to paradigmer, men de to tilgange behandles dog komplementært, og det er ofte i spændingen mellem dem, at meget kommunikation foregår. I kapitel 4.2.5 bliver dette forhold belyst gennem to eksempler fra museumsverdenen, men først kan en grundigere teoretisk udfoldelse forklare fænomenet – og anskueliggøre det ved hjælp af udvalgte kommunikationsmodeller. 4.2 TO PARADIGMER Den digitale generation på museum 29 Der findes som nævnt mange måder at definere kommunikation på. Kommunikationsprofessorerne Denis McQuail og Sven Windahl har i bogen Communication Models forsøgt at skære kommunikationsforskningen ind til benet med følgende definition: ”Communication can be any or all of the following: an action on others; an interaction with others and a reaction to others.” (McQuail, D. & Windahl, S., 1982, p.5) Denne definition kan stort set favne alle kommunikationsforskningens forskellige tilgange, men er samtidig god til at anskueliggøre årsagen til, at kommunikationsforskningen som oftest inddeles i de to overordnede paradigmer.

Forfatternes kursiveringer understreger betydningen af, hvorvidt det er afsender eller modtager, der er centrum for kommunikationen, eller om de opfattes som ligeværdige parter. An action on others indikerer en passiv modtager, der får ’påført’ sig noget, hvorimod an interaction with others involverer en dialektisk relation mellem to agerende parter. De to kommunikationsformer kan hermed repræsentere henholdsvis transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet, mens den sidste kommunikationsform a reaction to others kan karakteriseres som en slags blandingsform af de to ”yderpoler”, hvilket jeg vil uddybe nærmere i min nuancering af interaktionsbegrebet (kapitel 4.2.4) samt konkretisere gennem to eksempler (kapitel 4.2.5). 4.2.1 KOMMUNIKATION SOM TRANSMISSION Transmissionstilgangen illustreres bedst ved hjælp af Shannon og Weavers kommunikationsmodel: (Shannon, C. E. & Weaver, W. 1949, p.7) Modellen viser i en lineær sekvens de hovedelementer, der udgør et såkaldt kommunikationssystem og relationerne imellem disse elementer (Shannon, E. C. & Weaver, W. 1949, p.6-7). Det første element i processen er informationskilden, altså afsenderen af informationen. Dennes besked bliver transmitteret til signaler gennem det pågældende medie – foregår kommunikationen eksempelvis gennem en telefon, transmitteres stemmen gennem elektroniske impulser (signaler) til telefonen i den anden ende af linjen, hvor modtageren så hører beskeden. Pilene viser, hvordan beskeden sendes fra A til B, dog Den digitale generation på museum 30 med mulighed for at blive forstyrret af støj.

havde ramt plet med mig

Categories:

Han er blevet hærdet på den måde, som man nu gør på stjerne restauranterne i København, hvor så mange ambitiøse kokke vil gøre hvad som helst for at få foden inden for.
”Jeg kan huske, at jeg kom fra sushi i Odense over til sushi i København, og tænkte, at det var min hjemmebane med asiatisk inspireret mad. Umami var jo lidt det hotte sted i København, så jeg var overbevist om, at de havde ramt plet med mig. Men det endte med, at køkkenchefen på Umami spurgte mig, om jeg godt nok havde været assisterende køkkenchef på sushi.”
”Jeg troede, jeg kunne meget. Men jeg lærte lynhurtigt, at i forhold til København-standard, så kunne jeg ikke en skid. Så jeg måtte nærmest oplæres på ny,” fortæller han.
”Det er jo egentlig lidt mærkeligt. I mit fag så er lønnen og vagtplanen bedre, jo længere ned af stigen, du går. Det er den omvendte verden, fordi der er så mange om buddet til prestigejobs,” fortæller han.
Han nød det halvandet år, han nåede på Adress som køkkenchef, men drømmen om at starte sit eget sted i Odense trak i ham. Han var på udkig efter lokaler til os, da et forlist forhold var ved at knække ham.

hele taget har fået mere fokus

Categories:

Han mener, at Odense og Fyn i det hele taget har fået mere fokus på kvalitet, og er villig til at punge ud for det. ”Der er ved at ske en lille revolution. Der er en del unge gutter, som optager køkkenchef-posterne hos nogle af de store.
Det er ikke for at være højrøvet, men Odense har sovet lidt for længe. Man har kunne spise folk alt for let af. Derfor har det været så fantastisk med det her. Vi er begyndt at løfte i flok, og det er kun på den måde, at vi kan hæve niveauet. Det skal ikke være mere af den nemme genvej med ad libitium, men det tager også tid at ændre vaner,” forklarer han.
Med en restaurant på hans niveau havde han heller ikke forudset, at interessen for den nyåbnede fine dining ville være så massiv blandt de unge studerende.
Det er fantastisk, at det er den måde, den yngre generation griber det an på, selvom de måske ikke har så mange penge. Så går de alligevel efter kvalitet nu mere end pris,” vurderer han. Hans cv afslører, at han har prøvet kræfter med sværvægterne i branchen. Han forlod Odense som assisterende køkkenchef på Fusion. Han var forbi Umami, som på det tidspunkt var et af Københavns mest trendy steder. Derefter blev der plads til ham på Søllerød Kro, som i årtier har båret en Michelin-stjerne.

Dertil kan man vælge en tilhørende

Categories:

Myterne lever endnu.
Nordjyder tænker mere på pris end kvalitet. Nordjyderne går udelukkende efter buffet end fine dining. Gourmet-restauranter springer frem som paddehatte i København, mens det tolkes som ren gambling at åbne noget i nærheden af en kvalitetsrestaurant i Odense.
Vi slår sig op på servering af 10 anretninger til en fast pris på 400 kroner. Dertil kan man vælge en tilhørende vinmenu. For han var det vigtigt at forsøge at løse nogle vaner, som nordjyderne har haft, men som i den grad er på vej til at blive ændret. ”Det har tidligere været sådan i Nordjylland, at det skulle være wauw, smage godt og være billigt.
Men jeg kan mærke, at det ændrer sig, og det er tydeligt, at man er blevet mere kvalitetsbevidste heroppe. Det kan godt være, at anretningerne er små, men der er noget volumen og noget fedme i det. Ud af de første 800 gæster vi havde, var der kun en enkelt, som henvendte sig, og sagde, at han ikke var blevet ordentligt mæt,” forklarer han i et roligt øjeblik i den hyggelige restaurant. Hos os er det meningen, at man med de 10 anretninger ikke rigtig ved, hvad der venter rundt om hjørnet.
”Der er sådan en god balance af noget genkendelighed og så nogle helt crazy ting. Man kan godt få serveret en mini flæskestegssandwich i en smørbolle og så som det næste få en tartar med revet foies gras. Det er sådan lidt, at folk godt må føle sig lidt revet rundt i manegen, uden at det bliver alt for underligt,” siger den unge restaurantejer.

grundig gennemgang af dit varmesystem

Categories:

Varmeanlæg handler om komfort og økonomi.
Et effektivt varmesystem gavner både din trivsel og din pengepung.
Hvis varmesystemet ikke fungerer optimalt, tager det længere tid, før dit hjem er opvarmet. Det mærker du både på temperaturen og på varmeregningen. Et ineffektivt varmesystem er dyrt i drift.
Du får en grundig gennemgang af dit varmesystem, så det fungerer optimalt. Få både levering og opsætning af nye varmeinstallationer, professionel varmestyring samt løbende service.
Det er vigtigt, at installation og vedligeholdelse af varmeanlæg bliver udført korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Med os som partner får du en garanti for, at arbejdet altid er i orden.

Vi tilbyder en lang række løsninger, når det gælder varmesystemer. Lige fra opsætning af nye varmtvandsbeholdere til varmestyring og eftersyn af eksisterende installationer. Vi har stor ekspertise, og vores mangeårige erfaring med løsning af diverse opgaver inden for dette felt gør os til en stærk samarbejdspartner.

Vi kan være behjælpelige med både vand, varme. Skal I have udskiftet en pumpe, er det også et arbejde, vi kan udføre hurtigt og tilfredsstillende. Store varmesystemer i beboelsesejendomme, institutioner og virksomheder er vores speciale, hvor vi kan hjælpe med at sikre, at de store installationer altid er klar til brug.

servicering og udskiftning af komponenter

Categories:

Er der problemer med afløb og kloakering, rykker vores VVS-installatør altid hurtigt ud, så du ikke skal trækkes med generne fra de tilstoppede eller nedslidte rør.
​Vi tilbyder renovering, servicering og udskiftning af komponenter. Derudover kan vi også foretage målinger og analyser på energianlæg samt yde vejledning af brugere af energitekniske anlæg.Vi ønsker fortsat er være kendt for god kvalitet og service. Derfor tilbyder vores engagerede VVS-montører og blikkenslagere altid gennemtænkte løsninger uanset opgavens omfang og kompleksitet.

Vi kan godt garantere, at et bekendtskab med vores montører vil gøre en forskel for dig som kunde. Vi sætter en ære i at møde op til aftalt tid, vi giver altid en fast pris, før vi påbegynder arbejdet, vi udfører opgaven hurtigt og præcist, og vi efterlader arbejdspladsen pæn og ryddelig, når vi går igen.
Vi sikrer os løbende, at vores medarbejdere har den nødvendige ekspertise med, når de kommer ud på en opgave. Derfor inkluderer vores team også folk med vidt forskellig baggrund og uddannelse, bl.a. med forstand på el installationer, medarbejdere med snedker uddannelser, hvilket udgør din garanti for veludført og professionelt arbejde. Alle vores medarbejdere er hvert år på flere efteruddannelseskurser og bliver løbende opdateret på ny teknologi og trends.

vi kan hjælpe med

Categories:

Skulle du komme ud for en forsikringsskade, er det også noget, vi kan hjælpe med. Vores VVS-installatør har en masse erfaring med forsikringsskader, hvorfor du er i gode og trygge hænder hos os.

Der kan være mange forskellige situationer, hvor du har brug for en VVS’er, der kan tage sig af din forsikringsskade. Det kan for eksempel være frostskader på rør, fejl på anlæg og så videre. Uanset hvad det måtte være for en skade, står vi klar til at hjælpe.

vi lange stolte traditioner indenfor branchen, og det betyder, at du får garanti for professionelt VVS-arbejde, udført af kompetente servicemedarbejdere, der dækker hele spektret fra pakning af dryppende vandhaner til installering af komplette badeværelser.
Så der er ingen opgaver der er for store eller for små – hvad end du køber et helt badeværelse eller blot skal udskifte enkeltdele, så står vores hold af specialister klar til at gå i gang med arbejdet.

har du brug for at vide

Categories:

Andelshaver/ andelshavers håndværkere har ansvaret at indhente de nødvendige tilladelser mv. og tilhørende tegninger. Dette arbejde udføres af andelshaver og håndværkere, som andelshaver har kontraheret med. Alt VVS-arbejde frem til ballo fix og alt el-arbejde skal udføres af autoriseret håndværker. Påvirkning af andelsboligens værdi: Det bemærkes, at etablering af nyt badeværelse normalt betragtes som en forbedring, og værdien af badeværelset vil blive tillagt den enkelte andelsboligs salgspris.

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, men du kan finde meget mere information om huseftersyn på hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader.

års erfaring med bygningsundersøgelser

Categories:

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type – og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

VIGTIGT: At etablere et nyt badeværelse kræver normalt at der lukkes for vandet i en periode, ligesom man ofte skal ind i lejligheden nedenunder eller i kælderlokaler, hvis der er tale om en stuelejlighed, blandt andet i forbindelse med etablering af afløb. Det er derfor vigtigt, at arbejdet planlægges i god tid, så over- og underboere mv. kan blive varslet omkring projektet – og om hvornår der skal være åbent. Det er andelshavers ansvar, at andelshavers håndværkere lukker og åbner korrekt for vandet.