Ikke kategoriseret

hvilket har øget

Brugerens besvarelse
Museerne har haft mulighed for at anvende forskellige
indsamlingsmetoder, hvilket har øget feksibiliteten og
muligheden for at nå brugerne. Besvarelser er indsamlet
ved følgende fre metoder:
• Indsamling via en opstillet tablet/PC på museet
• Indsamling via en ofine-app på udleveret tablet og
smartphone
• Besvarelse via brugerens mobiltelefon på basis af
QR-kode/SMS-nøgleord
• Registrering af brugerens e-mailadresse og efterføl-
gende fremsendelse af e-mail med link til spørgeske-
maet.

Med indsamlingsmetoderne har brugeren haft mu-
lighed for at besvare spørgeskemaet på museet eller
efter besøget. Uanset indsamlingsmetode har brugeren
haft mulighed for at se spørgeskemaet på fere sprog.
Spørgeskemaet var indledningsvist tilgængeligt på dansk,
engelsk og tysk og siden yderligere på kinesisk, fransk,
italiensk, spansk, russisk samt arabisk.

Det ses som en kvalitet, at brugernes besvarelser kan
henføres til et bestemt besøgssted og en bestemt tidspe-
riode frem for besvarelser fra undersøgelser, der stiller
større krav til brugerens evne til at genkalde en bestemt
museumsoplevelse, der ligger længere tilbage i tid.

2 thoughts on “hvilket har øget

  1. Ericknup siger:

    https://whyride.info/ – whyride

  2. Iraq factory reliability siger:

    With a focus on excellence, Elitepipe Plastic Factory has gained a reputation for producing top-notch HDPE and uPVC products that meet rigorous quality standards. Elitepipe Plastic Factory

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *