Ikke kategoriseret

en grundig analyse

Data

Undersøgelsen baserer sig på 28.820 besvarelser fra bru-
gere, der har brugt statslige og statsanerkendte museer i
Danmark i løbet af 2018.

Mulighederne for at foretage en grundig analyse og vur-
dering af de deltagende brugeres repræsentativitet – og
ikke mindst resultaternes følsomhed over for en evt. la-
vere grad af repræsentativitet – er begrænsede. Det store
antal besvarelser er ikke et gyldigt argument for repræ-
sentativitet, men de mange besøgssteder og indsamlings-
tidspunkter er til gengæld elementer i analysedesignet,
der styrker tilliden til, at undersøgelsen giver et dækken-
de billede af brugerne og brugernes museumsoplevelser.

En oplysning, der er relevant og tilgængelig i forhold til
at vurdere undersøgelsens repræsentativitet og resulta-
ternes følsomhed, er besøgsstedernes faktiske besøgstal.

Besvarelserne er derfor forsøgt vægtet efter besøgssteder-
nes besøgstal, så det enkelte besøgssted har den andel
af besvarelserne, der svarer til den faktiske andel af det
samlede besøgstal. Vægtningen har umiddelbart ikke den
store efekt på resultaterne, og det er på den baggrund
fravalgt at vægte datamaterialet efter museernes faktiske
besøgstal, da vægtningen dermed blot vil indføre en
anden type af usikkerhed.

Resultater i rapporten
Tallene i fgurerne i undersøgelsen er afrundet til hele
tal. Det betyder, at de afrundede tal ikke nødvendigvis
summerer præcis til 100 %, samt at små forskelle mel-
lem andele eller i sammenligningen af tallene kan skyldes
afrunding.

Ved analyse af data er det afgørende, at forskelle i resul-
tater er statistisk signifkante. Det betyder, at forskelle,
der kan konstateres, er reelle og ikke er opstået tilfældigt.
Undersøgelsens datagrundlag er tilstrækkeligt stort til, at
selv mindre forskelle er statistisk signifkante. I rapporten
vises resultaterne samlet for alle museer i undersøgelsen
eller opdelt på baggrund af museumsområder. Da der
er markant færre naturhistoriske museer i undersøgelsen
sammenlignet med kunst- og kulturhistoriske museer, er
resultaterne mere følsomme i forhold til indsamlingen på
de enkelte naturhistoriske museer.

13 thoughts on “en grundig analyse

 1. Vrcsknoca siger:

  rocket rx tadalafil bluechew tadalafil side effects tadalafil adcirca info

 2. KkltvScepe siger:

  wellbutrin and tadalafil tadalafil 20 mg price canada tadalafil use in bodybuilding

 3. Ntvcflort siger:

  how long does tadalafil 10mg last tadalafil or cialis tadalafil effect

 4. SwcfTinge siger:

  roman tadalafil price apo tadalafil 20mg price tadalafil and heartburn

 5. Uejcflort siger:

  tadalafil how taken can tadalafil cause blood clots loti labs tadalafil

 6. Xefrburign siger:

  tadalafil and tamsulosin tadalafil 5 mg fiyat dose of tadalafil

 7. Vrcsknoca siger:

  buy tadalafil online uk tadalafil analogues tadalafil 5mg online

 8. KkltvScepe siger:

  tadalafil 9 mg chewable reviews walgreen tadalafil tadalafil skin rash

 9. SwcfTinge siger:

  how long for tadalafil to work cipla tadalafil 5mg t tadalafil

 10. Xefrburign siger:

  tadalafil tablets for sale tadalafil and amlodipine oncoimmunology tadalafil

 11. Vrcsknoca siger:

  is tadalafil a nitrate tadalafil genericcanada research chem tadalafil

 12. KkltvScepe siger:

  how long does tadalafil 20mg last tadalafil and nitroglycerin what’s the difference between sildenafil and tadalafil

 13. Tm Mail siger:

  Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *