Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type – og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

VIGTIGT: At etablere et nyt badeværelse kræver normalt at der lukkes for vandet i en periode, ligesom man ofte skal ind i lejligheden nedenunder eller i kælderlokaler, hvis der er tale om en stuelejlighed, blandt andet i forbindelse med etablering af afløb. Det er derfor vigtigt, at arbejdet planlægges i god tid, så over- og underboere mv. kan blive varslet omkring projektet – og om hvornår der skal være åbent. Det er andelshavers ansvar, at andelshavers håndværkere lukker og åbner korrekt for vandet.