De konkrete procedurer i denne forbindelse aftales med ejendommens vicevært. Køkken vi betaler for: Partiel udskiftning af køkkenfaldstamme, partiel udskiftning af lodrette vandrør. Dette arbejde skal altid udføres af en af vi godkendt leverandør. Andelshaver betaler for: Alt andet arbejde, som ikke er nævnt ovenfor, i forbindelse med nedrivning og etablering af det nye køkken. Andelshaver sørger for at indhente de nødvendige tilladelser mv. Arbejdet udføres af andelshaver og håndværkere, som andelshaver har kontraheret med. Alt VVS arbejde frem til ballofix, alt gas- og EL-arbejde skal udføres af autoriseret håndværker (bliver normalt afskrevet efter ABFs regler over 30 år)

Påvirkning af andelsboligens værdi: Det bemærkes, at etablering af nyt køkken normalt betragtes som en forbedring, og værdien af køkkenrt blive tillagt den enkelte andelsboligs salgspris (bliver normalt afskrevet efter ABFs regler over 30 år)

VIGTIGT: At etablere et nyt køkken kræver ofte, at der lukkes for vandet i en periode. Det er derfor vigtigt, at arbejdet planlægges i god tid, så over- og underboere mv. kan blive varslet omkring projektet. Det er andelshavers ansvar, at andelshavers håndværkere lukker og åbner korrekt for vandet. De konkrete procedurer i denne forbindelse aftales med ejendommens vicevært.