Andelshaver/ andelshavers håndværkere har ansvaret at indhente de nødvendige tilladelser mv. og tilhørende tegninger. Dette arbejde udføres af andelshaver og håndværkere, som andelshaver har kontraheret med. Alt VVS-arbejde frem til ballo fix og alt el-arbejde skal udføres af autoriseret håndværker. Påvirkning af andelsboligens værdi: Det bemærkes, at etablering af nyt badeværelse normalt betragtes som en forbedring, og værdien af badeværelset vil blive tillagt den enkelte andelsboligs salgspris.

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, men du kan finde meget mere information om huseftersyn på hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader.