Kategorier
Ikke kategoriseret

selve kampagneaktiviteterne er der

For at sikre færre budskaber (nuværende 9 budskaber) anbefales det at slette ”MENNESKET FØR SYSTEMET” fra al kampagnetekst, – det anbefales ligeledes at slette linjen ”Jeg vil arbejde for:”
Desuden bør anvendelsen af ” #værdighedentilbage” slettes, – dette er endnu et tekstbidrag på den producerede flyer som ikke anbefales medtaget ved genoptryk. Ordet værdig er allerede listet 4 gange ved kerneområderne.
I forbindelse med selve kampagneaktiviteterne er der udarbejdet følgende dokumenter:
· 21 dages plan for kampagne aktiviteter, – med fokus på de fynske vælgere
· Q&A for de fire fokusområder, – inklusive Q&A for diskussioner med andre partier eller aktuelle temaer e.g. soc. dem. forslag om differentieret pension
o Q&A for specielt den nye Sundhedsreform
o Vens Historiske Resultater
o Kernebudskaber fra nye aftaler mellem regeringen og/eller andre partier
· JohanRasmus.dk websiden er under udvikling
· Facebook Johan Rasmus

For al kommunikation og formidling af politiske budskaber skal det sikres at disse er konsistente og ledes indbygget i mange svar til brede spørgsmål.
Vens historiske resultater skal anvendes differentieret når man har lejlighed til at fremhæve deres resultater samt specielt det politiske lederskab som partiet har taget ved at have ledet regeringsmagten i de sidste 13 år ud af 17 år. Dette understreger Vens evne til at påtage sig ansvar og lederskab, – uden sammenligning til noget andet parti.
I forbindelse med kampagnens kerne-budskaber baseret på de 4 fokusområder, – er det essentielt at de gentagne budskaber er baseret Enstemmighed af kampagnens budskaber: (se også Q&A for fokusområderne).
I forbindelse med Johan’ politiske ståsted, er teksten forneden er kortfattet gennemgang af hans visioner for de fire kerneområder som al debat/paneldiskussioner skal søges centreret omkring. I anvendte tekster som præsenterer Johan, er det anbefalet at nedenstående tekst tages som grundlag for enhver præsentation af Johan’ politiske ståsted/kampagnebudskaber. Hvis vi opnår en optimal gennemslagskraft af kampagnebudskaberne, – vil vælgerne være i stand til at genkende Johan på nedenstående budskaber.

Kategorier
Ikke kategoriseret

for partiet Ven og kampagnens

Formål:
Johan er opstillet til folketinget for partiet Ven og kampagnens formål er at sikre Johan opnår valg til folketinget.

Politiske positionering:
o Johan’ politiske fokus er udvalgt til at dække:
§ Et værdigt Sundhedsvæsen
§ En værdig Uddannelse
§ Et værdigt Arbejdsliv
§ En værdig Alderdom
Johan vil gerne være med til at sikre en fortsat positiv udviklingen på disse 4 områder baseret på hans erfaring, uddannelse, erhverv samt at være fuldkommen integreret i det danske samfund.
Det kan ikke undgås at andre områder skal behandles når Johan får spørgsmål fra vælgere, journalister etc., men fokus skal ledes mod de 4 udvalgte politiske områder.
Johan skal opbygge en defineret politisk profil som vælgerne kan genkende og hans politik indenfor fokusområderne skal anerkendes som hans egenhændige og personlige politiske ståsted.
Kampagnens budskaber:
I forbindelse med kampagnemateriale med photo af Johan, skal følgende tagline altid medtages:
SÆT X VED Johan – FORDI HAN Rasmus

Kategorier
Ikke kategoriseret

vigtigt skridt i den

·       MARIE R. GJERDING, PRÆSIDENT, DANMARKS NATURFREDNINGSFORNING

”Kæmpe ros til regeringen og @JakobEllemann for at gå foran EU og forbyde mikroplast i kosmetik. Et vigtigt skridt i den rigtige retning.

·       KAREN KLITGAARD, MILJØPOLITISK CHEF, DI

”Sådan! Det er et godt og fornuftigt initiativ fra regeringen, fordi ensartet indsamling er en forudsætning for højere genanvendelse af husholdningsaffald og plastikaffald”

·       LISBETH ENGBO, KOMMUNIKATIONSCHEF, PLASTIC CHANGE

”Det er rigtig godt, at det skal koste noget, når man vil købe en bærepose, for det vil få flere til at sige nej. Og det er absolut en god ting at forbyde tynde engangsposer med hank”

Johan: efter regeringen har præsenteret deres Ny Handlingsplan: ”Vi skal genanvende mere plastik og beskytte naturen bedre” – har tre miljøorganisationer dumpet regeringens plasticplan (JP 14.12.2018). Kritikken siger bl.a. »Der er slet ikke afsat tilstrækkeligt med midler, og der mangler mål for de forskellige indsatser,« konkluderer tre miljøorganisationer i en evaluering.

Denne kritik er bl.a. også kommet fra Anne Aitomaki, projektleder i den danske miljøorganisation Plastic Change,- hun siger »Det er meget langt fra et 12-tal,« lyder det fra Anne Aitomaki, der er projektleder i den danske miljøorganisation Plastic Change”

·   Johan, Ja det har jeg set, men det overrasker mig at denne kritik kommer efter at selve Anne Aitomaki i en tweet Okt 24 2018: kommentere Jacob Ellemands tweet: HISTORISK SEJR: Netop afsluttet afstemning i EU i dag om at forbyde en række #singleuseplastic produkter…fotsætter..”

·       Anne Aitomaki’s svar: ” I sandhed en historisk dag. Tak @Europarl_EN you rock”,-

·   Johan: Så nogle dage senere er alt nu blevet en dårlig handlingsplan, – det er svært at forholde sig til, da den danske handlingsplan lægger sig op ad det som EU Kommissionens har godkendt.

·   Jeg må også sige at Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen har svaret meget præcist på kritikken:  » Jeg er den første miljøminister, der nogensinde gør noget ved plasticforurening. Det har jeg det egentlig meget godt med. Det her er en ambitiøs plan, der adresserer en lang række udfordringer på området, og hvordan vi løser dem,« siger han. (JP 14.12.2018).

Kategorier
Ikke kategoriseret

som skal sikre

 Øvrige emner

1. Ny Handlingsplan: Vi skal genanvende mere plastik og beskytte naturen bedre.

Den 5. december 2018, Notat nr. 069. Vens Center for Kommunikation og Politik

Regeringen har derfor lanceret en plastiRasmusdlingsplan med 27 initiativer, som skal sikre, at vi alle genanvender mere og beskytter vores natur og miljø bedre.

DE TRE VIGTIGSTE BUDSKABER

1. Regeringen vil sikre mere genanvendelse og en bedre beskyttelse af vores natur. Vi har allerede besluttet at udvide pantordningen, så man også kan aflevere saft- og juiceflasker i den lokale pantautomat. Og med den nye plastiRasmusdlingsplan tager vi de næste ambitiøse skridt mod et grønnere land.

2. Vi skal have mindre spild. Derfor forbyder vi bl.a. de tynde, lette bæreposer, som sjældent bliver genbrugt. Det er de poser, vi får, når vi fx køber en pizza eller kød hos slagteren.

3. Regeringen arbejder målrettet for at sikre et endnu grønnere Danmark. Derfor har vi bl.a. lavet en Naturpakke, der skal sikre mere urørt skov og styrke biodiversiteten, givet støtte til omlægning til økologisk landbrug og lavet en strategi, der fremmer den cirkulære økonomi.

MINDRE PLASTIK SKAL GÅ TIL SPILDE

Vores plastiRasmusdlingsplan indeholder samlet set 27 initiativer. Det er regeringens bud på, hvordan vi skaber et grønnere Danmark med øget genanvendelse af plastik og bedre beskyttelse af naturen. Vi foreslår bl.a.:

o   Forbud mod tynde, lette plastikposer

o   Nationalt plastikcenter: Vi opretter et nationalt plastikcenter, som skal være samlingspunkt for den danske plastikindsats.

o   Kommunerne indsamler plastikaffald på forskellige måder, og det hindrer en effektiv genanvendelse. Regeringen vil derfor nu lave fælles standarder for sortering og indsamling af plastikaffald.

o   Slut med gratis bæreposer med hank

o   Forbud mod tilsætning af mikroplast i kosmetik: Mikroplasten kan ende i naturen og påvirke vandmiljø og havets dyr. Det skal vi undgå.

§  ..( Jeg har ikke listet dem alle, da det er usandsynligt at de alle bliver opremset – henviser til det egentlige notat)

Kategorier
Ikke kategoriseret

væsentlige forskel på at stemme

 I mange tilfælde kan det være opportunt at spørge en tilskuer/med-debattant at spørge partiet selv hvad det står for, – ikke fair at forvente at du skal fremlægge det.

·       Hvad er den væsentlige forskel på at stemme på Ven og SF

o   Ven har her et meget klart program, vi har vist at vi kan og vil tage ansvar, – vores resultater har bragt vores Danmark i en meget stærk position forberedt på fremtiden og med en velfærd som er misundt af alle lande vi sammenligner os med.

o   SF har siddet i regering en gang (ca. 2 ½ år), hvor de faldt fra hinanden under ansvarets åg,- ville du stole på at SF kunne fører Danmark gennem en vanskelig tid, udfordringer etc, nej – partiet kan og vil ikke være i stand til at medvirke i en regering,- og tage ansvar. Partiet er et oppositionsparti hvor man ikke har ansvarets åg.

·       Hvad er den væsentlige forskel på at stemme på Ven og Liberal Alliance

o   Ven har her et meget klart program, vi har vist at vi kan og vil tage ansvar, – vores resultater har bragt vores Danmark i en meget stærk position forberedt på fremtiden og med en velfærd som er misundt af alle lande vi sammenligner os med.

o   Liberal Alliance er et parti i regering med Ven. Partiet er et relativ nyt party som ikke har meget historie bag sig.

o   2007 bliver partiet Ny Alliance stiftet af Naser Khader og Anders Samuelsen som begge forlod de Radikale Ven, samt Gitte Seeberg som forlod Det Konservative Folkeparti.

§  I 2008 skifter Ny Alliance navn til Liberal Alliance og får lavet et nyt partiprogram. Gitte Seeberg forlader samme år partiet. I 2009 meldte Naser Khader sig ud af partiet og Anders Samuelsen blev den politiske leder for partiet.

§  Liberal Alliance har ikke en lang historie eller kan klart afspejle resultater, -det kan Ven

Kategorier
Ikke kategoriseret

et småjob som fx

·       Flere indvandrerkvinder arbejder ved siden af kontanthjælpen: 225-timersreglen bidrager til, at flere kontanthjælpsmodtagere arbejder ved siden af kontanthjælpen. Og et småjob som fx rengøringsassistent på 10 timer om ugen kan være første skridt mod, at kontanthjælpsmodtageren på sigt får et fuldtidsarbejde. Andelen af kvinder med ikke-vestlig baggrund, der har småjob ved siden af kontanthjælpen, er steget med hele 104 pct.

·       Fordobling af andelen af flygtninge i arbejde: Vi stiller i dag klare krav til, at flygtninge, der kommer til Danmark, skal bidrage til vores fælles velfærd.

·       Kontanthjælpsloftet fører ikke til fattigdom: Kontanthjælpsloftet er ikke skyld i økonomisk fattigdom. Faktisk har et kontanthjælpspar med et barn en indkomst på 22.900 kr. efter skat hver måned. Det er et beløb, som vi godt kan være bekendt.

Det vil være en katastrofe for Danmark, økonomien og beskæftigelsen, hvis Mette Frederiksen skulle blive statsminister efter et valg. Da hun var beskæftigelsesminister under Thorning-regeringen, gav hun højere offentlige ydelser til kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, og antallet af personer i kontanthjælpssystemet steg markant. Det vil ske igen, hvis hun bliver statsminister. –

·       21.400 flere på kontanthjælp: Mette Frederiksen afskaffede det gamle kontanthjælpsloft og den gamle starthjælp som noget af det første, da hun blev beskæftigelsesminister efter valget i 2011. Og antallet af personer i kontanthjælpssystemet steg med 21.400, mens Socialdemokratiet havde magten.

·       10.000 kr. mere om måneden til en flygtningefamilie: Mette Frederiksen går til valg på at lempe udlændingepolitikken. For hun vil give højere sociale ydelser til udlændinge. Da Mette Frederiksen blev minister i 2011, afskaffede hun den gamle starthjælp – datidens integrationsydelse – og det gamle kontanthjælpsloft. Det betød, at en flygtningefamilie uden for arbejdsmarkedet fik en lønforhøjelse på 10.000 kr. hver måned.

·   Milliarder til ghettoerne: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har ignoreret, at der er ghettoproblemer flere steder i landet. Seks ud af 10 af beboerne i ghettoerne med ikke-vestlig baggrund lever fx på offentlig forsørgelse. I de syv ghettoområder, der er i København, har fællesskabet brugt 8 mia. kr. på sociale ydelser. Det er et kæmpe svigt.