har du brug for at vide

Categories:

Andelshaver/ andelshavers håndværkere har ansvaret at indhente de nødvendige tilladelser mv. og tilhørende tegninger. Dette arbejde udføres af andelshaver og håndværkere, som andelshaver har kontraheret med. Alt VVS-arbejde frem til ballo fix og alt el-arbejde skal udføres af autoriseret håndværker. Påvirkning af andelsboligens værdi: Det bemærkes, at etablering af nyt badeværelse normalt betragtes som en forbedring, og værdien af badeværelset vil blive tillagt den enkelte andelsboligs salgspris.

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, men du kan finde meget mere information om huseftersyn på hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader.

års erfaring med bygningsundersøgelser

Categories:

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type – og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

VIGTIGT: At etablere et nyt badeværelse kræver normalt at der lukkes for vandet i en periode, ligesom man ofte skal ind i lejligheden nedenunder eller i kælderlokaler, hvis der er tale om en stuelejlighed, blandt andet i forbindelse med etablering af afløb. Det er derfor vigtigt, at arbejdet planlægges i god tid, så over- og underboere mv. kan blive varslet omkring projektet – og om hvornår der skal være åbent. Det er andelshavers ansvar, at andelshavers håndværkere lukker og åbner korrekt for vandet.

med ejendommens vicevært

Categories:

De konkrete procedurer i denne forbindelse aftales med ejendommens vicevært. Køkken vi betaler for: Partiel udskiftning af køkkenfaldstamme, partiel udskiftning af lodrette vandrør. Dette arbejde skal altid udføres af en af vi godkendt leverandør. Andelshaver betaler for: Alt andet arbejde, som ikke er nævnt ovenfor, i forbindelse med nedrivning og etablering af det nye køkken. Andelshaver sørger for at indhente de nødvendige tilladelser mv. Arbejdet udføres af andelshaver og håndværkere, som andelshaver har kontraheret med. Alt VVS arbejde frem til ballofix, alt gas- og EL-arbejde skal udføres af autoriseret håndværker (bliver normalt afskrevet efter ABFs regler over 30 år)

Påvirkning af andelsboligens værdi: Det bemærkes, at etablering af nyt køkken normalt betragtes som en forbedring, og værdien af køkkenrt blive tillagt den enkelte andelsboligs salgspris (bliver normalt afskrevet efter ABFs regler over 30 år)

VIGTIGT: At etablere et nyt køkken kræver ofte, at der lukkes for vandet i en periode. Det er derfor vigtigt, at arbejdet planlægges i god tid, så over- og underboere mv. kan blive varslet omkring projektet. Det er andelshavers ansvar, at andelshavers håndværkere lukker og åbner korrekt for vandet. De konkrete procedurer i denne forbindelse aftales med ejendommens vicevært.